EN | FR
Rallonges HO7RNF

ALIM315/3

 

Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 3m
ALIM315/3 / Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 3m
Code : H9848
 

ALIM315/5

 

Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 5m
ALIM315/5 / Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 5m
Code : H9849
 

ALIM315/10

 

Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 10m
ALIM315/10 / Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 10m
Code : H9850
 

ALIM325/3

 

Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 3m
ALIM325/3 / Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 3m
Code : H9851
 

ALIM325/5

 

Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 5m
ALIM325/5 / Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 5m
Code : H9852
 

ALIM325/10

 

Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 10m
ALIM325/10 / Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 10m
Code : H9853